Indflydelsen af svagt sollys på produktionen af solenergi

PowerPlus modulet yder mere end forventet. Fotovoltaiske systemer opererer omkring to tredjedele af tiden under begrænsede lysforhold. PowerPlus minimerer effekttabet på grund af fremragende præstationer ved svagt sollys.

I modsætning til prognoserne i standard simulering programmer (computer baserede beregningsprogrammer) effektuerer vi i praksis et øget udbytte på op til 3%.
Systemer, der er installeret på steder med lav, høj og ekstremt høje niveauer af solbestråling, yder ens fordele af effektiviteten.

Blå himmel og høj sol, et lodret lysindfald på modulet og lave temperaturer er den ideelle betingelse for fotovoltaiske systemer, hvor deres fulde potentiale kan realiseres.  Det er selvsagt ikke tilfældet på vores breddegrader, hvor intensiteten af det lys modulerne modtager naturligt svinger, fx i tusmørket, i diset og overskyet vejr eller i skygge.

Vinklen er sjældent lodret og forekomsten af svagt lys påregnes at være en realitet i to tredjedele af den årlige bestråling.

Udtrykket "svagt lys" bruges til at beskrive den intensitet af bestrålingen som er væsentligt mindre end 1000 W / m². Den ydeevne, et modul kan opnå under disse betingelser, betegnes som dens (weak light performance). produktions evne under svagt sollys.

Et solcellemoduls kapacitet bliver fastsat ud fra en industriel standart der måler og fastsætter bestrålingen ved 1000 W / m² og en modul temperatur på 25 ° C. værdier fra måling af output ved bestrålings niveauer af 200 W / m² og 800 W / m² er også brugt.

Omfanget af det tab, der følger med den faldende forekomst af lys, afhænger i sidste ende af det valgte solcellemodul.

Conergy PowerPlus solcellemoduler har en overbevisende gennemsnitlig effektivitet i det svage lys. Det betyder, at de er særdeles effektive, når det kommer til at omsætte energien fra det svage sollys til elektrisk strøm. Dette giver den systemansvarlige et højere udbytte og dermed et højere afkast.

Hvordan et solcelle-anlæg udnytter dets evne i svagt lys, og hvordan dets ydeevne beregnes i standard simulerings-programmer ved beregningen af høstprognoserne.

Professionel rådgivning og planlægning af et solcelleanlæg indeholder også en prognose på udbyttet og en beregning på den økonomisk levedygtighed.

Ud over præstationsdata tages der også hensyn til de regionale data på solskinstimer og levetid af systemet, samt de omkostninger for systemet, der ligger i installation og finansiering. Det betyder, at det sandsynlige afkast for investor og systemoperatøren kan beregnes.

De standard-simuleringsprogrammer, der bruges til at projektere systemer, bruger kun standard værdier for krystallinske moduler. Programmernes analyse baseres på den antagelse, at effekttabet i systemet i svagt lys har en lineær karakteristik. Se graf…

PowerPlus modulerne
overgår sig selv

Conergy PowerPlus solcellemodulerne har vist sig at være mere effektive end beregnet. De yder ofte op til 2,5 procent mere end den opgivet output effekt. Det vil sige at de som minimum producerer den mængde effekt de er testet til.

Simuleringsprogrammer under lup. PowerPlus modulet øger effektiviteten.

Målinger foretaget af TÜV Rheinland (teknisk inspektions myndighed i Tyskland) har for nylig vist, at den i forvejen høje effektivitet og dermed udbyttet af PowerPlus solcellemoduler stiger markant under standardbetingelser i, hvad der betegnes som det svage lys.

Et betydeligt lavere effekttab forekommer derfor i PowerPlus moduler i praksis i forhold til det forventede niveau ved standard simuleringsprogrammer. Dette er en af grundene til, at solcelle-anlæg, der indeholder PowerPlus moduler, opnår signifikant højere udbytte.

Prognose versus praksis - 3% øget udbytte med Conergy PowerPlus.

Den fremragende ydeevne PowerPlus modulerne præsterer sikrer en gennemsnitlig årlig produktion, der er 3% højere end det forventede udbytte ved standard beregningsprogrammer.

Dette gælder alle steder, uanset om forekomsten af sollys er lav, høj eller meget høj. Større udbytte = forbedret afkast = hurtigere ”ROI på systemet”.

Konstant høj kvalitet "leveret af PowerPlus"

Wafers, celler og moduler er produceret i en fuldt ud automatiseret fremstillingsproces under ét tag på Conergy modul produktions fabrik i Frankfurt (Oder).

Det betyder, at cellernes egenskaber tilpasses med henblik på at opnå det bedst mulige produkt.

Desuden er cellerne omhyggeligt kvalitetstestet og udvalgt på baggrund af særlige værdier og præstationer. Derfra videre-  ekspederes de og færdigbehandles for at maksimere ydeevnen for et givent modul.

Gevinsten af PowerPlus modulernes høje effektivitet og enestående egenskaber i svagt sollys skyldes den høje kvalitet af materialer og den højteknologiske fremstillingsproces.