Spørgsmål og svar?

Det er vores indtryk, at der hersker stor usikkerhed på en masse områder og omstændighederne omkring solcelle-installation. Vi har her samlet en masse spørgsmål, som vi oplever, vores kunder ligger inde med.

Spørgsmål om skat (fradrag).

Kan private anvende afskrivning efter Ligningsloven §8P for erhvervsvirksomhed?

Svar... JA

Hvad er Ligningsloven §8P?

Svar...

Ligningsloven §8P er en afskrivningsmulighed for virksomheder og for private, når det handler om solcelle-anlæg. Hovedtrækkene i ordningen går i alt sin enkelthed ud på, at man kan afskrive anlæggets værdi inklusiv montering, transport og vedligeholdelses- omkostninger med 25% om året på sin selvangivelse.
Udgangspunkt:

6 kWp. solcelle anlæg + montering og vedligeholdelses- omkostninger
pris: 137.500,- kr.

Afskrivning 1 år (på 25%) =  137.500 x 0,25 = 34.375,- kr.
Afskrivning 2 år (på 25%) =  (137.500 – 34.375) x 0,25 = 25.781,25,- kr.

Og sådan fortsættes til anlægget har en værdi på under 12.300,- kr. da man under dette beløb straks afskriver det fulde beløb.

Dit direkte skattemæssige udbytte ”penge i hånden” - penge som direkte kan anvendes til at afdrage på investeringen på de 137.500,- kr. - vil så være din skattetrækprocent trukket fra afskrivningsbeløbet:

Eksempel 1

Vi tager udgangspunkt i 38% i skattetrækprocent:

1. år: 34.375 x 0,38 = 13.062,5 kr.

Det vil sige, at du første år kan afdrage med 13.062,5 kr. på dit lån, uden at det kan mærkes på økonomien. Og her skal det lige tilføjes, at den samlede økonomiske fordel første år er langt større end de 13.062 kr.

Eksempel 2

Betaler du topskat, ser regnestykket således ud: 51,5% +8% i arbejdsmarkedsbidrag  = 59,5%:

1. år: 34.375 x 0,595 = 20.453,- kr.

Det vil sige at du første år kan afdrage med 20.453,- kr. på dit lån, uden at det kan mærkes på økonomien. Og her skal det lige tilføjes, at den samlede økonomiske fordel første år er langt større end de 20.453,- kr.

Hvis man benytter sig af §8P kan man så stadig få fordel af Nettomålerordningen for private?                                                                         

Svar: Ja.

Hvis man afskriver efter Ligningsloven §8P, skal man så betale skat af den strøm man producerer?                                                                                   

Svar: Ja.

Hvor meget skal man betale i skat?

Svar...

Der skal betales skat af den strøm, man producerer. Vi tager udgangspunkt i vores 6 kWp. solcelle-anlæg som på årsbasis ca. producerer 5580 kWh (kilo watt timer). Skattereglen ser ud som følger:

De første 10 år skal der betales skat af 60 øre pr. kWh.
De resterende år skal der betales skat af 40 øre pr. kWh.

Dvs. Første år skal der betales skat af: 5580 x 0,60 = 3.348,- kr. hvilket medfører følgende udgift med en trækprocent på 38 % :

3.348 x 0,38 = 1.272,24 kr. pr. år. De første 10 år.

De resterende år skal der betales skat af 5580 x 0,40 = 2.232,- kr. hvilket medfører følgende udgift med en trækprocent på 38 % :

2.232 x 0,38 = 892,8 kr. pr. År.

Kan Ligningsloven §8P anvendes i topskatten?

Læs evt. svaret under Ligningsloven §8P.                                                                                                     
Svar: Ja.

Vil det berøre min dagpengeret, hvis jeg anvender afskrivning efter Ligningsloven §8P for erhvervsvirksomhed?                                               

Svar: Nej.

Vil det berøre min Folkepension, hvis jeg anvender afskrivning efter Ligningsloven §8P for erhvervsvirksomhed?                                               

Svar: Nej.

Da et solcelle-anlæg ikke kræver større indsats fra ejeren end en bankkonto - altså intet arbejde - er man berettiget til fuld pension og arbejdsløshedsforsikring.

Hvor længe skal man benytte sig af virksomhedsordningen? og kan man hoppe fra efter eks. 14 år?                                                                 

Svar: Nej.

Svar: Man vælger fra starten, om man vil gøre brug af tilbuddet om skattefradrag og kan derfor naturligvis ikke - når anlægget er fuldt afskrevet - hoppe fra og derved undgå at betale skat af den producerede elektricitet.

Så loven gælder i anlæggets fulde levetid. Piller man anlægget ned, og det derved ikke længere producerer strøm, skal der naturligvis ikke betales noget.

Sælges huset, er det den nye ejer, som overtager anlægget, der betaler skat af den producerede strøm. Der vil jo stadig være god økonomi i anlægget.

Spørgsmål om produktion?

Producerer solceller, når det er overskyet?

Svar: Ja. Læs eventuelt Produktion under svagt sollys.

Hvor meget kan jeg spare om året?

Svar: Der er forskellige regler omkring solcelle-installation.

1. størst mulige anlæg, hvis Nettomålerordningen skal anvendes, er 6 kWp. (6 kWp. betyder 6 kilo watt peak. Med andre ord må det ikke producere mere end 6 kilo watt.)

2. solcelle-anlægget skal dimensioneres efter husstandens årlige elforbrug. Dvs. bruger husstanden 5500 kWh (kilo watt timer) om året passer et 6 kWp. anlæg til husstandens forbrug, da det producerer ca. 5580 kWh om året.

3. besparelsen vil i så fald ligge på den pris, man ellers ville have betalt for kWh hos eksempelvis Dong. Prisernes udvikling har de sidste 12 år været støt stigende med en gennemsnitlig stigning på 4% pr. år. Som det ser ud p.t. og frem over med udfordringen om nedsættelse af co2 udslip, vil priserne næppe falde.

Så vi regner med, at de som et minimum vil fortsætte deres stigning årligt på 4%. Prisen ligger p.t. samlet på ca. 2,- kr. Pr. kWh.

På årsbasis vil besparelses-potentialet derved ligge på den mængde af elektricitet, du nu ved egenproduktion kan producere.

Eksempel:

6 kWp. Solcelle anlæg producerer 5580 kWh pr. År.

5580 kWh x 2,- kr. = 11.160 kr.

Og med de kendte prisstigninger vil anlægget om 10 år kunne spare dig for ca.
2,- kr. x 1,04 x 1,04 x 1,04 x 1,04 x 1,04 x 1,04 x 1,04 x 1,04 x 1,04 x 1,04 = 2,85 kr.

Solcelle-anlæg vil med tiden falde ganske lidt i produktion. TEKNordisk’s solceller falder på års basis med 0,3 procent af den samlede produktion.

5431,1 x 2,85 = 15.478,6 kr.

Placering, hvad er den optimale placering?

Svar: Vha. Solcelle-beregner

 

Hos TEKNordisk kommer vi ud til dig og tager bestik af huset, vi måler tagfladens størrelse, hældning og retning mod verdenshjørnerne.

Alle disse informationer fylder vi ind i et specielt udviklet program,

som indeholder alle tekniske detaljer så som:

  1. Laboratorietests.

  2. Produktinformationer på solcelle-paneler.

  3. Produktinformationer på monteringsrammer.

  4. Produktinformationer på Invertere.

  5. Vejrforhold på disse breddegrader med gennemsnitlig nedbør, gråvejrs dage og solskinstimer.

Alle de faktorer er med til at bestemme, hvilken effektivitet vores solceller vil have på lige netop dit tag. Samtidig bliver der taget højde for vejrforhold, hvilket er med til at sikre installationen mod udefrakommende elementer, som kan forringe anlæggets levetid.

Kontakt TEKNordisk på tlf.:
70 12 13 17
* Feltet er påkrævet
* Feltet er påkrævet

Tak for din henvendelse

Du vil blive kontaktet indenfor én hverdag.