El-biler / Ladestandere

Med både Better Place og ChooseEV som initiativtagere til at få spredt og opstillet ladestandere i bybilledet er vi efterhånden godt på vej til at få integreret El-bilen som en del af vores hverdag.


Med initiativet fra Better Place om at opføre ca. 100 ladestationer på landsplan bevæger el-bilen sig fra at være et alternativ til det foretrukne transportmiddel til potentielt at blive familiens og virksomhedens transportmiddel nr.1.

Hvad er en ladestander?

Ladestanderen er en fysisk del af installationen, der typisk vil være placeret ved hjemmet, virksomheden eller i det offentlige rum. Ved selv at få installeret en intelligent ladestander sikrer brugeren af el-bilen sig en opladning af batteribanken i bilen på det billigste tidspunkt af døgnet.

Privat ejede biler holder i gennemsnit parkeret i 22 timer i døgnet, så det burde derfor være muligt at tilpasse sin ladetid til det tidspunkt på døgnet, hvor der er mest vedvarende energi i forsyningsnettet.

De fleste installationer i den private sektor er dimensioneret til at kunne klare de huslige behov med mulighed for udvidelse. Og udvidelse skal der til, men heldigvis ikke mere end, at det udelukkende kræver en tilpasning af den huslige installation og ikke en udvidelse af forsyningsnettet, som selvsagt ville være en bekostelig affære.

Et forbrug fra et ladeapparat er det, man i fagsprog kalder en ulineær belastning, og stiller derfor krav til udførelsen af den udvidede installation.

TEKNordisk tilpasser installationen i boligen, så der ikke kommer forstyrrelser på de resterende dele af installationen. Det samme gælder for virksomheder, der overvejer at opstille ladestandere.

Der er udgangspunktet dog et andet, men installationen byder på samme udfordringer.