Design din el-installation

Elinstallationer

Hos TEKNordisk bliver dimensionering og projektering af elinstallationer et direkte udspring af overvejelser om funktionalitet, design, detalje og energioptimering.


Kunden er med fra starten, hvilket giver en oplevelse af overblik og medbestemmelse og ikke mindst forståelse af, hvad der reelt betales for.

For os er det vigtigt, at kunden hele tiden føler sig informeret og opdateret på processens udvikling og ikke mindst, at aftaler tidsmæssigt overholdes. Det sikrer vi gennem en overordnet og professionel styring af alle projekter, byggesager og entrepriser. En el-entreprise med TEKNordisk som samarbejdspartner handler om dialog og tillid og er sammensat i følgende sammenhæng:

 • Gennemgang af projektet med bygherre (kunde).
 • Dialog.
 • Præsentation af: løsningsforslag, tegninger, tilbudslister og beskrivelser.
 • Udførelse af entreprisen
 • Opstarts projektkontrol
 • Kvalitetssikring
 • Slutkontrol
 • Afleveringsforretning med dokumentation af projektforløbet

BYGGEPROCESSEN

I byggeprocessen føres der fagtilsyn løbende og i overensstemmelse med vores sikkerhed- og kvalitetskontrol. Derved opnår vi det bedste resultat for kunden og sikrer, at det udførte arbejde stemmer overens med dokumentationen (tegninger og beskrivelser). Ændringer i byggeprocessen bliver håndteret adskilt, og nyt dokument bliver udarbejdet, så både kunde og vi selv er indforstået med de omtalte ændringer.

Efter afleveret projekt skal installationen tages i brug, og de daglige belastninger af el-systemet skal tilpasses. Det er en direkte livsforlængende faktor for installationen at indgå en serviceaftale med TEKNordisk. Vi kommer og efterspænder og tilpasser tavleinstallationen efter de behov, brugerne har tilegnet sig, hvilket medfører, at kunden undgår koncentreret slid og overbelastninger af elinstallationen.

TEKNORDISK SOM ENTREPRENØR

Vi har stor erfaring med styring af både større og mindre byggeprojekter. Vi letter gerne presset på kundens skuldre og varetager koordineringen mellem de forskellige håndværksgrupper, så kunden kan koncentrere sig om familien og/eller karrieren.


Fordele ved at overlade styringen af totalentreprisen til os er:

 • En kortere byggeproces.
 • Tidsplan for det samlede projekt.
 • Et bedre flow i samarbejdet.
 • Undgåelse af misforståelser og aftaleindgåelser
 • Garanti fra os om overholdelse af tidsplan
 • Kompensation hvis ikke ovenstående overholdes.
 • Kvalitetskontrol af alle faggrupper.
 • Lovmæssigt forsvarligt udført arbejde fra alle håndværksgrupper.

Overlad totalløsningen til os, så du ikke skal stå for tilrettelægning og styring af maler, murer, tømrer, VVS'er og elektriker. Vi hjælper dig med andre ord fra projektstart til overleveringen af selve entreprisen.