Byggestrøm

Vi udfører, opsætter og driver byggestrøm til større og mindre entrepriser. Byggestrøm er det vigtigste element i at sikre den daglige drift af byggepladser og mindre totalentrepriser.

Vi kan ligeledes tilbyde generatorforsyning til byggepladser, der ikke har den fornødne strømtilgængelighed.

For at garantere optimale forhold for byggepladsens arbejdere er det vigtigt, at byggepladsinstallationen er udført korrekt og bliver efterset med jævne mellemrum, så omkostningsfulde driftstop undgås.

Sikkerheden for byggepladsens arbejdere og driften har højeste prioritet hos TEKNordisk, og vi forlader ikke pladsen, før installationen er udført forsvarligt og i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen.

Leje af udstyr ved at kontakte kundeservice
på tlf: 70 12 13 17