Passive standby UPS

Det grundlæggende kendetegn ved den Passive Standby UPS topologi er, at den i normal drift forsyner den kritiske last direkte fra forsyningen.

Når forsyningsspændingen varierer uden for de tilladte niveauer, aktiveres switchen, og lasten bliver flyttet over på batteribackup.

Denne topologi er designet til mindre følsomme behov så som personlige computere, hvor forsyningsspændingens kvalitet er betragtet som tilstrækkelig.
Off-line UPS’en har kun to driftsformer hvor der er tre i dobbelt konversion UPS.

Her er normal drift, hvor lasten bliver forsynet direkte fra nettet i de fleste tilfælde gennem et filter, der retter op på strømvinklen (power faktoren) fra nettet og dæmper de overharmoniske svingninger fra lasten.

Under forsyningssvigt bliver den kritiske last forsynet direkte fra batteribanken i back up tiden eller indtil forsyningen er tilbage.

FORDELE & ULEMPER

Ved off-line UPS’en er det simple design, størrelsen og den lave pris de åbenlyse fordele. Ensretteren bliver dimensioneret efter det udgangspunkt, at den ikke skal kunne bære lasten, men kun skal fungere som oplader til batterierne, hvilket reducerer prisen.

Vekselretteren skal derimod stadig kunne bære den fulde last under spændingssvigt fra nettet.

Ulemperne ved off-line UPS er, at lasten under normal drift ikke er isoleret fra forsyningsnettet.

Single point of failure, eksisterer på grund af manglen på en statisk bypass, dvs. hvis en fejl optræder, lukker UPS’en ned.

Hovedopgaven for denne topologi er derved at fungere og forsyne en given last i tilfælde af spændingssvigt og strømudfald.

Passive Standby UPS

96-98% energi reduktion opnås ved Passive Stand- by (VI) UPS