Line interactive UPS

Under normal drift bliver den kritiske last forsynet gennem en Power interface, og inverteren er tilsluttet parallelt med lasten.


Denne Power interface og inverteren er konfigureret parallelt med den kritiske last og gør det muligt at spændingsregulere og filtrere de harmoniske svingninger, genereret af lasten.

Inverteren er reversibel og vil derfor under normal drift lade batterierne. Hvis spændingen varierer uden for de tolerance-niveauer UPS-systemet tillader, switcher den til nøddrift direkte fra batterierne.

For at undgå forstyrrelser, når spændingen varierer uden for tolerance niveauerne, skal et ultra hurtigt reagerende brydeorgan installeres i forbindelse med Power interfacen. Samtidig skal den spænding, der bliver videregivet til lasten, være af samme frekvens som forsyningsspændingens frekvens.

Hvis frekvensen afviger eller svinger hastigt, når forsyningsspændingen er erstattet af generatorforsyning, vil man være overladt med beslutningen om at lade svingningerne (forstyrrelserne) passere direkte til den kritiske last eller switche til batteribackup, hvilket kun kan ske i en begrænset tidsperiode.

Det er netop årsagen til, at Line Interactive topologien ikke er så udbredt som Double Conversion og relaterer sig i højere grad til mindre følsomt udstyr og behov.

Line Interactive UPS

Tæt på 100%
energieffek-
tivitet på (VFD) Line
Interactive UPS