Double Conversion UPS

Den grundlæggende opgave for UPS-anlægget er at beskytte det kritiske, omkostningsfulde og følsomme udstyr fra elektriske forstyrrelser.

Forsyningssvigt, interne installationsfejl, menneskeskabte fejl, højspændings fluktuationer, lavspændings variationer, lynnedslag, elektrostatiske udladninger og transienter er alle fænomener, der findes i alle installationer og samtidig er direkte årsag til tab af kritisk data.

Double Conversion (online) UPS, er kendetegnet ved, at den kritiske last (det udstyr der skal sikres af UPS-anlægget) altid under normal drift er forsynet gennem en ensretter og vekselretter. Batteribankens spænding holdes altid på et niveau, hvor den kan levere den projekterede spænding i den planlagte tid.

Når spændingsvariationerne er udenfor tolerance niveauerne, switches den kritiske last over på batterispænding uden afbrydelse, dvs. lasten mærker ikke overgangen mellem den offentlige forsyningsspænding og batteri backup’en.

Double Conversion er den mest almindeligt anerkendte topologi I UPS-industrien og sikrer installationen på en række punkter.

Systemet kan håndtere spændings- og frekvens-udsving uden at gå på batteri- drift.
Denne topologi leverer en høj spændingskvalitet og er isoleret fra forsyningen under drift og forhindrer dermed transienter i at forstyrre den kritiske last. Det medfører, at den henvender sig til virksomheder/datacentre, der har en lav tolerance af ude-tid.

Under normal drift absorberer UPS’en de overharmoniske svingninger i både spænding og strøm.

Det dobbelt-konverterede topologi kan konfigureres til både single og dual input. Dual-input UPS-anlæg er naturligvis mere fejltolerante.

Den dobbelt-konverterede UPS, eliminerer problemer med generator- kompatibilitet, som kan opstå ved line interaktivsystemet. Når forsyningen kommer fra en generator, kan line interaktivsystemet skifte til batteriet drift, hver gang generatoren bliver startet grundet anden last, der vil medføre frekvens-variationer.

Den største ulempe ved den dobbelt konverterede UPS topologi er den høje (THD) i indgangen og den lave energieffektivitet. Net-strømmen bliver forvrænget igennem ensretteren og resulterer i en lav effektfaktor. Grundet denne lave effektfaktor kan ”on-line” UPS’en ikke effektivt udnytte forsyningsnettet. Dette er dog en sidefaktor, de fleste producenter er ved at få styr på ved hjælp af eksempelvis Buck & Boost DC-bro.

Double Conversion UPS

Op i mod 96% energieffek-
tivitet på (VFI) Double conversion UPS