UPS systemjording i.h.t sikkerhedsstyrrelsen

KRAV TIL UPS-ANLÆGGETS DRIFTSJORD I FØLGE SIKKERHEDSSTYRELSEN

I TN-systemer kan det i særlige tilfælde accepteres, at den separate jordelektrode udelades, og at der i stedet fremføres en separat jordleder til forsyningstransformerens jordingsanlæg.
Særlige tilfælde kan være, hvor UPS-anlægget er installeret ved siden af forsyningstransformeren (10/0,4 kV.), og man efter at have indhentet tilladelse af forsyningsselskabet anvender transformerens jordingsanlæg som driftsjord for UPS-anlæget.

TN-S SYSTEMJORDING

Ved etablering af skilletransformer før UPS-anlægget opnår TN-S systemet en galvanisk adskillelse mellem forsyningsledets nulleder og installationens nul.
På den måde undgår man en sammenblanding af nulleder og PE-leder (beskyttelsesleder).
Derved føres nulstrømmen kun i nullederen og ikke i PE-lederen.

TN-C-S SYSTEMJORDING

Hvis der er for langt mellem transformeren i det offentlige net og brugerinstallationen, og den eksisterende stikledning kun er en 4-leder ledning, må det accepteres, at tilslutning af UPS-anlæg sker ved TN-C-S system, selv om vagabonderende strømme i jord og i fremmede ledende bygningsdele ikke helt kan undgås.
Anvendes der dobbeltkonverterende UPS-anlæg, vil der derimod ikke være problemer med vagabonderende strømme.

TT SYSTEMJORDING

Det er nødvendigt at anvende en skilletransformer før UPS-anlægget for at skabe galvanisk adskillelse mellem den driftsmæssige jordforbindelse til UPS-anlægget og det offentlige net.

I TT-systemer kan nullederen i det offentlige net ved en højspændingsfejl i værste fald antage en spænding på 250 V, og den må derfor ikke være i galvanisk forbindelse med den driftsmæssige jordforbindelse af UPS- anlægget.