Nødstrømsgenerator

En Nødstrømsgenerator er en essentiel del af et No Break anlæg. TEKNordisk leverer både komplette nødstrømsgeneratoranlæg, mobile generatoranlæg og mindre generatorer.

TEKNordisk kan levere alle størrelser lige fra få kVA til flere tusinde kVA. Vi tager os ligeledes af alle opgaver forbundet med generatorinstallation som eks.:

  • Jording
  • Kabling
  • Afledning af udstødning
  • Brændstofs-tilførsel
  • Brændstofstanke
  • Generatortavler
  • Styretavler
  • Last test

Nødstrømsanlæggene leveres evt. med automatisk start og net/UPS-synkronisering for optimal overgang mellem UPS-anlægget og generator samt mellem generator og net-forsyningen.

TEKNordisk beregner alle kortslutningsforhold både ved blinkfri drift, No Break & Short Break, netdrift og ren generatordrift. Ligeledes dimensionerer vi alle kabler, komponenter og tavler og mærker dem efter DS/EN 60439 Lavspændingstavler del 1, typetestede tavler.

Vi leverer redundante løsninger med og uden synkronisering mellem generatorerne. Vi laver fasefordelingsberegninger for at undgå skæve belastninger på såvel generatorer som net-forsyningen

TEKNordisk leverer også mobile generatorer til håndtering af akutte opgaver eller projekter, hvor der ikke er offentlig forsyning tilgængelig

Vores mobile generatorer anvendes på mange områder og er en uundværlig del af byggepladser, hvor den offentlige forsyningstilgængelighed ikke er tilstrækkelig eller indsatsområder, hvor pludselige skader er opstået enten på grund af fejl eller vejr (oversvømmelser).

Det kan ligeledes være forlystelsesparker, koncerter og andre events, hvor der er behov for ekstra strømforsyning.

De mobile generatorer bliver designet til jobbet, dvs. at forskellige opgaver stiller forskellige krav til udstyret, og TEKNordisk opfylder alle de behov, opgaven kræver. Generatorerne har en simpel betjening, men vi sørger for at instruere det personale, der skal betjene udstyret.

Vores generatorer opfylder vores krav om miljøhensynsmæssig drift og leveres, så støj og spild fra generator minimeres og opsamles.

Kontakt TEKNordisk på tlf.:
70 12 13 17
* Feltet er påkrævet
* Feltet er påkrævet

Tak for din henvendelse

Du vil blive kontaktet indenfor én hverdag.