Infrastruktur

Infrastrukturens elementer forsyner virksomhedens udstyr med fysiske rammer, køling, sikkerhed, brandsikkerhed og kabling, som samlet sikrer forsyningssikkerheden til det kritiske udstyr.

Virksomheders tekniske infrastruktur er fundamentet bag alt IT-udstyr og selve virksomhedens grundstamme.

Overordnet at tolke infrastrukturen som en enhed frem for individuelle komponenter er essentielt i forhold til at designe og integrerer et system, der fungerer optimalt og som forventet.

Infrastrukturen består af 5 grundelementer:

 • Elektriske systemer
 • Kabling.
 • Racks, data-enheder til IT-udstyret
 • Køling af IT-udstyret
 • Sikkerhed og brandsikkerhed

Ud over de 5 grundelementer er der yderligere 2, der har afgørende effekt på driften af IT-udstyr, nemlig:

 • Service
 • Ledelse og drift

ELEKTRISKE SYSTEMER

Der er mange elementer, der bidrager til en solid infrastruktur, hvilket inkluderer alle elektriske systemer lige fra den bygningsmæssige forsyning til den videre distribution til den kritiske last. Det omfatter den offentlige forsyning og transformere, nødstrømsgeneratorer, UPS-systemer og batterier, overbelastningsudstyr, kortslutningsudstyr og hoved-, under- og UPS- tavler.

KABLING

Kablingen i infrastrukturen omfatter alle datakabler, der er en del af datarummet såvel som alle stærkstrømskabler til forsyning af de elektriske systemer. Kabelbakker og kabelstiger er ligeledes en del af infrastrukturen, hvor deres største opgaver er at minimerer udetid/nedetid på grund af menneskelige fejl eller overophedning af kabler og derved sikre optimale omstændigheder for dimensioneringen af anlægget.

RACKS OG DATA ENHEDER TIL IT-UDSTYRET

Der er en hel del systemer, man kunne overveje som en del af den fysiske infrastruktur. De mest kritiske elementer er IT-racks ‘ene som huser alt IT-udstyret og datarummets fysiske begrænsninger og indretningsmuligheder dvs. nedhængte lofter, hævede IT-gulve eller betongulve.

KØLING AF IT-UDSTYRET

Kølesystemer der er påkrævet til succesfuldt at bortlede varme fra servere og andet IT-udstyr så som Air con og alle tilhørende undersystemer det sørger for at datarums Air con opererer optimalt. Inklusiv kølere og køletårne,  kondensstyring, ventilationssystemer, rørsystemer, pumper og alle rack baseret distributionskomponenter.

SIKKERHED OG BRANDSIKKERHED

Sikkerhedssystemer og brandbeskyttelsessystemer er essentielle i forhold til at bevare integritet, sikkerhed og tilgængelighed i infrastrukturen. Inkluderede undersystemer er fysiske sikkerhedskomponenter i rummet og i rack level samt brandmeldere og brandslukningssystemer.

SERVICE

er er en bred vifte af services, der er altafgørende i bestræbelserne på at servicere datarummets udstyr i dets totale livscyklus. De kan deles op i følgende punkter:

 • Rådgivning og design-service
 • Installations-service
 • Drift, vedligeholdelse & reparations-service
 • Monitorering/overvågnings-service

Ovenstående er forskellige serviceydelser og niveauer i forbindelse med projektering, drift og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg.

LEDELSE & DRIFT (MANAGEMENT)

Management er et område, der spænder over alle tidligere nævnte elementer i infrastrukturen. For at opnå et pålideligt datarum er det vigtigt at have synlighed over alle fysiske elementer i infrastrukturen. Management inkluderer systemer som bygnings-management-system (BMS) netværk-management-system (NMS) den tekniske management og andre monitoreringssystemer til hardware og software.

TEKNordisk varetager alle facetter af infrastrukturen i både datacentre og mindre datarum. Kontakt TEKNordisk Nødstrøm på tlf. 70 12 13 17