Datacenter indeksering

TIER I Niveau

Den basale datacenter infrastruktur.

TIER I datacenter har en ikke redundant infrastruktur og et ikke redundant forsynings system til forsyning af webstedets edb-udstyr.

12 timers (on site) brændstof tilgængeligt på stedet.

Rigelig kapacitet til at forsyne- datacentrets behov.

Fejl under drift eller spontane fejl i infrastrukturens komponenter vil medføre, at datacenteret forstyrres.

Datacenteret skal lukkes ned for årlige forebyggende vedligeholdelse og reparationer.

Udbedrende vedligeholdelse kan kræve yderligere nedlukning.

Typisk erfarer datacentre efter dette niveau 2 separate 12 timers ude perioder pr. år, for vedligeholdelse eller reparationer. Udover planlagte opgaver skal man ifølge Uptime Institute påregne 1,2 udstyrsfejlfunktion pr. år, set over en årrække. Den gennemsnitlige ude-tid er pr. år 28.8 timer eller 99.67% tilgængelighed.

TIER I niveau anerkender ejerens ønske om en dedikeret datacenter- infrastruktur til at forsyne virksomhedens IT-system.

TIER I leverer et system, der er over normalt kontor niveau og efterlader rigelig plads til IT udstyr. En UPS der opretholder spændingen til den kritiske last ved spændingssvigt.

Et dedikeret kølesystem, der ikke lukker ned, når arbejdsdagen er slut og en generator til forsyning af anlægget indenfor batteri-backup tiden.

TIER II niveau

Den Redundante datacenter infrastruktur.

TIER II-datacenter har redundante komponenter, men en ikke-redundant distributionsvej, der forsyner webstedets edb-udstyr.

12 timers brændstof til generator tilgængelig på stedet for (N) kapacitet.
Redundante komponenter kan afmonteres ved regelmæssig service uden at forstyrre lasten.

Vedligeholdelse af systemet og andre dele af områdets infrastruktur vil kræve en lukning af edb-processoren.

Rigelig kapacitet til at forsyne- datacentrets behov, når redundante komponenter bliver afmonteret til service eller andre formål.

En uplanlagt fejl på komponenter kan have effekt på data udstyret. En uplanlagt fejl på et hvilket som helst system vil have direkte konsekvens på data-udstyret.
Datacenteret skal lukkes ned for årlige forebyggende vedligeholdelse og reparationer.

Erfaringstal viser, at der ved et TIER II datacenter gennemsnitlig er 3 vedligeholdelsesperioder set over en toårig periode og én uplanlagt ude-tid, hvert år.

De redundante komponenter sikrer, at der kun opstår et årligt nedbrud af systemet og en større mulighed for vedligeholdelse uden at forstyrre datacentrets last. Den årlige ude-tid er på 22.0 timer eller 99.75% tilgængelighed.

TIER II løsningsmodellen inkluderer redundante komponenter til forsyning og køling af den kritiske last.

De sikrer samtidigt en højere grad af sikkerhed, undgår forstyrrelser pga. af fejl eller nedbrud af infrastrukturen i datacentret.

De redundante komponenter er typisk ekstra UPS moduler, køleanlæg, pumper og generatorer. En fejl eller normal vedligeholdelse vil normalt resultere i tab af kapacitet.

TIER III niveau

Den Redundante datacenter infrastruktur med sideløbende vedligeholdelses faktor.

Et datacenter med sideløbende mulighed for vedligeholdelse. Datacenteret har redundante komponenter og flere uafhængige distributionsveje, der forsyner webstedets edb-udstyr. Kun den ene forsyningsmulighed kræves at kunne forsyne edb-udstyret kontinuerligt.

Alt IT-udstyr er dual forsynet og installeret til at være kompatibel med systemets topologi. Koblingsudstyr så som switche skal integreres i computerudstyr, der ikke overholder disse specifikationer.

12 timers brændstof til generator tilgængelig på stedet for (N) kapacitet.

Hver eneste komponent og element i forsynings-distributionen og forsyningsvejen kan afmonteres eller fjernes ved planlagt eftersyn, uden at det har konsekvens for det tilsluttede udstyr.

Rigelig kapacitet til at forsyne- datacentrets behov, når redundante komponenter bliver afmonteret til service eller andre formål.

Sitet er følsomt over for uplanlagte forstyrrelser. Fejl under drift kan have konsekvens for det tilsluttede udstyr.

En uplanlagt fejl i et hvilket som helst system vil have direkte effekt på dataudstyret.

En uplanlagt fejl i en drift-komponent kan have indflydelse på lasten.

Ved planlagt vedligeholdelse eller service på infrastrukturen kan den redundante forsyningsmulighed bruges til drift.

Ved vedligeholdelses-aktiviteter kan risikoen for forstyrrelser være højere end normalt, (denne vedligeholdelses tilstand annullerer ikke det opnåede TIER niveau).

TIER III topologien er konstrueret til vedligeholdelse, så en årlig nedlukning af systemet ikke er nødvendig og samtidig giver gode muligheder for aggressive vedligeholdelsesprogrammer, der optimerer den samlede virkeevne.

Erfaringer fra aktuelle datacentre viser, at ved at operere med optimerede systemer, reduceres de uplanlagte fejl til to 4 timers perioder hvert 2,5 år, eller 1,6 time pr. år. TIER III demonstrerer en tilgængelighed på 99.98%.

TIER III datasite infrastruktur tillægger muligheden for sideløbende vedligeholdelse under drift. Effekten af datacentrets infrastruktur er, at en redundant forsyningsvej for strøm og køl bliver lagt til de redundante komponenter, der optræder i TIER II.

TIER IV niveau

Det fejltolerante datacenter.

TIER IV datacenter er fejltolerant, har flere uafhængige, selvstændige og fysisk adskilte systemer, der leverer redundante komponenter og adskillige uafhængige, aktive forsyningsveje, der simultant forsyner webstedets edb-udstyr.

Alt IT-udstyr er dual forsynet, som det er defineret af Uptimes (fejl tolerant power overholdelse specifikation, version 2.0) og installeret til at være kompatibel med systemets topologi. Koblingsudstyr så som switche skal integreres i computerudstyr, der ikke overholder disse specifikationer.

Supplerende systemer og forsyningsveje skal være fysisk adskilte (isolerede) fra hinanden for at undgå SPOF (single point of failure).

Kontinuerlig køling kræves. For mere information på dette område se (Uptimes udgivelse/standart herom).

12 timers brændstof til generator tilgængelig på stedet for (N) kapacitet.

Ingen fejl i systemets, komponenterne eller forsyningens ydeevne har indflydelse på lasten.

Systemet reagerer selv på en eventuel fejl for at undgå at have indflydelse på lasten.

Hver eneste komponent og element i forsynings-distributionen og forsyningsvejen kan afmonteres eller fjernes ved planlagt eftersyn, uden at det har konsekvens for det tilsluttede udstyr.

Rigelig kapacitet til at forsyne- datacentrets behov, når redundante komponenter bliver afmonteret til service eller andre formål.

Dette site er upåvirket af en enkelt uplanlagt hændelse.

Dette site er ikke følsomt over for planlagt arbejde udført på anlægget.

Vedligeholdelse på datacentrets infrastruktur kan udføres under drift ved at forsyne lasten fra den redundante del af systemet.

Ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver på systemet, og hvor den redundante forsyningsvej lukker ned, er dataudstyret udsat for øgede mulighed for forstyrrelser. (denne vedligeholdelsestilstand annullerer ikke det opnåede TIER niveau).

Operation ved brandalarm, brandbekæmpelse eller ved nødforsyning afbrudt kan have konsekvenser for datacentrets udstyr.

TIER IV, leverer en robust og fejltolerant datasite infrastruktur, hvilket reducerer de fejl, der har effekt på dataudstyret til 1 × 4 timer på 5 års driftsperiode eller 0,8 time pr. år. Individuelt udstyr kan stadig bryde sammen, men pga. den høje grad af redundans og overvågningssystemer har det meget begrænset effekt. TIER IV datacentre demonstrerer en konstant tilgængelighed på 99.99%.

TIER IV bygger videre på TIER III, men tillægger konceptet fejltolerant til infrastruktur topologien. I TIER IV kan ethvert system eller komponent fejle på ethvert tidspunkt uden nogen som helst forstyrrelse på dataudstyret. TIER IV klassifikationen er baseret på (en enkelt komponentfejl eller forsyningssvigt).

Datacentret skal dog være designet til at tolerere den samlede effekt af alle komponenter, systemer og forsyningsveje, der vil være ramt af en given fejl.