Datacenter indeksering

Datacentres kategoricering

Klassifikationssystemet TIER, udviklet af Uptime Institute er en akademisk ramme, der anvendes i forbindelse med projektering af datacentre.

TIER systemet er et metodetrinsystem der klassificerer datacentre, men også figurerer som vejledning til klassificering. Det handler om, at datacentret opbygges 100 procent efter de behov, der som udgangspunkt ligger til grund for projekteringen.

Traditionelt set har virksomheder været begrænset af økonomi i den vejledning og rådgivning, de har modtaget i forbindelse med projekteringen af datacentre. TIER systemet er tilgængeligt for alle og TEKNordisk assisterer i projekteringsfasen med rådgivning om hvilket TIER niveau, der er mest optimalt i forhold til datacentrets behov. Det har flyttet fokus over på områder som driftsikkerhed (oppe tider, og procentsatser), udvidelsesmuligheder, energieffektivitet og en lang række andre parametre.

TIER standarden fortæller ikke, hvilke UPS topologier (selvom det spiller en rolle) eller producenter, der skal anvendes, men det indikerer, i hvor høj grad systemet skal være redundant og hvilket serviceniveau, der skal være tilgængeligt.

TIER standarten er opbygget i fire niveauer. TIER I, TIER II, TIER III & TIER IV.

De områder, der danner grundlag for den risikoanalyse, der ligger forud for klassificeringen af TIER niveauet, er baseret på brugererfaringer. Det er bitre erfaringer, der er lært på den hårde måde - ved uplanlagte udetider.

DE 5 FEJLELEMENTER:

NATUR: omfatter vejrforhold såsom oversvømmelser, vandskader, torden osv.

MENNESKESKABTE: omfatter begivenheder uden for anlægget, herunder transport relaterede uheld, byggeri i området omkring datacentret (grave arbejde).

DEN OFFENTLIGE FORSYNING: Afbrydelser i forsyningen så som elektriske strømafbrydelser samt koblinger i transformerstationer der skaber spændings variationer.

UDSTYR: Fejl i vigtigt udstyr.

PERSONALE: Operatør-fejl under normal drift og vedligeholdelse.

Præstationsniveauet af TIER klassifikationen afhænger af en vurdering og bedømmelse af 16 kritiske punkter i forhold til den infrastruktur og de delsystemer, der sammenholdes med det ønskede niveau.

Tier strukturniveauet for et driftssted er begrænset af niveauet for det svageste delsystem og dets effekt på driftsstedets funktion.

For eksempel vil et driftssted med en Tier IV UPS konfigurering kombineret med et Tier II kølevandssystem, kun kunne opnå et Tier II niveau for driftsstedet.