Batteri backup

Batterierne er det vigtigste delelement i UPS systemet, da op
i mod 98% af alle fejl i UPS systemer er batterirelaterede.

DataSafe HX-batterier er udviklet ved hjælp af en anerkendt teknologi, der rekombinerer gassen i batterierne og fjerner behovet for regelmæssig påfyldningen af vand ved at kontrollere udviklingen af brint og ilt under opladning.

Brugen af gas rekombination’s teknologien for bly syre batterier, har helt ændret begrebet standby strøm. Denne teknologi giver brugeren den frihed til at bruge bly-syre-batterier i en bred vifte af applikationer.

Et hvert batteri repræsenterer et single point of failure (SPOF) - det vil sige, at enhver fejl vil standse hele systemet. SPOF er uønsket i ethvert system, hvor målet er høj driftsstabilitet og pålidelighed så som netværk, software eller industrielle installationer så som UPS.

BATTERIOVERVÅGNING
Automatisk monitorering af UPS-systemets batteribackup og batteriernes tilstand gennem et net-baseret program er helt afgørende i kritiske systemer.

Den årvågenhed, der kræves i den manuelle monitorering for at sikre systemets batteribackup er 100% pålideligt, kan være yderst omkostningsfuld. Ydermere kan én enkel fejl i ét enkelt batteri have fatale konsekvenser for både udstyr og økonomi.

I TEKNordisk tilbyder vi ét system, der overvåger hele batteribanken og alle individuelle enheder i serien ved test af:

  • Batteriets individuelle spændingsniveau
  • Batteriets individuelle impedans
  • Batteriets individuelle temperatur
  • Rum-temperaturen
  • Sikring af termisk kædereaktion (Thermal runaway)
  • Rippelstrøm
  • Rippelspænding

Batteri monitoreringssystemet overvåger konstant batteribanken og opsamler detaljeret data på batteriets performance niveau. Det er kosteffektivt og simpelt at installere.