Solceller til almene boliger

08.06.2013

Nu kan almene boliger også få solceller

Et nyt lovforslag fra regeringen giver beboerne i almene boliger samme mulighed for at få solcelleanlæg på taget som parcelhusejerne. Med det nye lovforslag kan hver enkelt lejemåls elforbrug afregnes separat. Det forventes at medføre stor interesse for solceller i den almene boligsektor.

Almene boliger har ventet længe på solceller.

Det nye lovforslag mødes med stor tilfredshed af organisationen Danmarks Almene Boliger (BL) og Solcelleforeningen.
Trods glæden lægger Bent Madsen, direktør for BL, dog ikke skjul på, at beboerne i de almene boliger har ventet for længe på chancen for at få solceller på taget. 
I BL afventede man med forventning den nye solcellelov, som skulle give den almene boligsektor samme adgang til solcelleløsningen som parcelhusejerne.


Stor var skuffelsen derfor, da Bent Madsen læste de oprindelige lovtekster: ”Formålet med den nye solcellelov var at ligestille alle boligformer i forhold til muligheden for at få solceller. Det viste sig dog desværre ikke at være tilfældet i første omgang,” forklarer direktøren ifølge tidsskriftet Ingeniøren.

Energiafregning i hvert lejemål styrker interessen for solceller.

Et politisk hovedformål med den nye solcelleordning var ellers, at flere almene boligforeninger skulle opsætte solceller.

Men de oprindelige lovtekster til den nye ordning viste sig at være en kæp i hjulet på solcellernes indtog på de almene boligers tage. Loven gav nemlig ikke hver enkelt beboer mulighed for at afregne sin husstands energiforbrug separat – og dermed selv høste den besparelse, der kunne opnås med solceller. Det betød en stærkt svækket interesse for at opsætte solceller i almene boliger.

Men det problem skulle altså være løst med den nye lov, der ventes endeligt vedtaget den første juli 2013.

Bent Madsen glæder sig over det nye lovforslag, da han forventer, at solceller på taget af almene boliger bliver et almindeligt syn i gadebilledet. Interessen for miljøvenlig energi er nemlig stor blandt beboerne i den almene boligsektor, forklarer han.