24/7/365 Driftsupport

Med en 24/7/365 Driftssupport kontrakt med TEKNordisk begrænser vi UPS-anlæggets MTTR (mean time to repair) tiden fra fejlen opstår, til den er udbedret og anlægget igen kører på 100 procent.

En præventiv vedligeholdelse er en vigtig del af driftssupporten hos TEKNordisk, ved at efterse og teste anlæggene periodisk minimerer vi de kritiske driftsforstyrrelser der i sidste ende kan være både katastrofale og livstruende.
Vi ved at der er store omkostninger forbundet med driftsstop for vores kunder og en hurtig og konsekvent driftssupport er derfor en vigtig del af vores Nødstrømsprogram.

Med TEKNordisk Driftssupport kan du som kunde overlade bekymringerne til os og koncentrerer dig om din forretnings kernekompetencer.

Kontakt TEKNordisk på tlf: 7012 1317