Outsourcing af virksomhedens tekniske drift

Virksomhedens bygning og dens funktioner er en vigtig del af den daglige drift. Derfor betaler det sig at organisere virksomhedens vedligehold.


Har virksomheden en vedligeholdelsespolitik? - og er den ambitiøs nok til at have en reel effekt på det tekniske anlæg?

Det spørgsmål bør de fleste virksomheder overveje grundigt og følge op på.
Vedligehold eller kontrol af det tekniske anlæg, som det faktisk er, har den funktion at forebygge de fejl og nedbrud af individuelle komponenter, der uden opsyn vil forekomme. De vil i større eller mindre omfang medføre en konsekvens for driften og i worst case lukke anlægget ned.

Det er de færreste virksomheder interesseret i og har derfor også en sund interesse i at outsource det tekniske overblik og ansvar til os.
Vi tilbyder lige præcis det serviceniveau, der passer til virksomhedens ambition.

Vores strategi med service & driftkontrakt er at tilbyde 3 forskellige muligheder:

  • Den mindste investering
  • Den økonomisk fordelagtige
  • Den driftsikre

De tre muligheder dækker over en lang liste af til- og fravalg og kan skræddersys efter virksomhedens behov. Udgangspunktet er, at vi i samarbejde starter med det niveau, der bedst kategoriserer virksomhedens behov og ambition. Efterfølgende skal kontrakten udfærdiges og underskrives, og skulle ambitionerne vokse, implementeres de nye tiltag i kontrakten.

Vi sikrer, at drift og vedligehold af de elektriske installationer inddrages i alle væsentlige forhold, der kan have indflydelse på virksomhedens daglige drift, bygningens brandstrategi og alle øvrige kontrolplaner.

I kan som virksomhed vælge at blive inddraget i driften, overtage det fulde ansvar eller overlade de bekymringer til os.

Formålet med at uddelegere dele eller den fulde drift til os ligger i vores ekspertise på området, vores erfaring med drift af diverse større anlæg og ikke mindst vores vilje til at yde en service på et højt niveau.

Kontakt os for yderligere information

på telefon: 70 12 13 17

TEKNordisk som bygningsansvarlig

En Driftkontrakt hos TEKNordisk, er en fleksibel og grundig aftale der sikrer virksomheden en overskuelig og regelmæssig service.