Lavspændings,-anlæg & regulering

TEKNordisk er med helt fremme, når det gælder lavspændingsanlæg, koblingsudstyr, kanalskinnesystemer & transientbeskyttelse.


Ved kommerciel benyttelse forbruger belysningen alene 40 procent af bygningens samlede energiforbrug. Informationsteknologiens elektricitetsforbrug er steget væsentligt over de sidste 10 år som også behovet eller komfortbehovet for air-conditioning-systemer.

Energiforbruget ved el-motorer tegner sig for +35% af virksomhedens samlede forbrug - i industrien er det op til 60%. Op imod 12% af forbruget tabes uden kontrol og regulering, og op imod 8% går tabt uden overvågnings- og vedligeholdelsesprogrammer.

LAVSPÆNDINGS-ANLÆG

Vi projekterer, leverer og installerer specielt designede tavle-anlæg til større og mindre virksomheder. Der er mange forhold, der spiller ind under projektering og dimensionering af tavle-anlæg og dertil hørende installationer. Vi sætter derfor en ære i grundighed og et højt fagligt vidensniveau.

Ved etablering eller udvidelse afklares følgende forhold:

 • Økonomi
 • Aktuelle installationsforhold
 • Spændingskvalitet/driftsikkerhed
 • Fysiske installationskrav
 • Tilpasning
 • Betjeningsforhold
 • Fremtidige muligheder, udvidelser m.v.

Installations og projekteringsarbejdet bliver udført i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 og Lavspændingstavledirektivet Del 1-5 og gældende normer iøvrigt.

KOBLINGSUDSTYR

Driftsforstyrrelser opleves oftere og oftere. Det hænger dels sammen med al den elektronik, der tilsluttes installationen, men i høj grad også med dårligt valg af koblingsudstyr eller mangelfuld indstilling af kobletider.

Det er helt afgørende for driftsikkerheden, at installationens beskyttelsesudstyr er dimensioneret og indstillet korrekt.

Vi har i TEKNordisk stor ekspertise i analysering af installationen og tilpasning af:

 • Maksimalafbrydere/Effektafbrydere
 • Lastafbrydere
 • Adskillere & Lastadskillere
 • Kontaktorer
 • Termiske relæer
 • Automatsikringer osv.

Små ændringer i koblingsmaterialet kan sikre virksomheden, at de fejl, der opstår i installationen, ikke nødvendigvis har indflydelse på driften.
Ved eventuelle ændringer sørger vi for mærkning af tavle-anlæg i henhold til Lavspændingstavledirektivet Del 1. - og udfærdiger en rapport til den teknisk ansvarlige.

TRANSIENTBESKYTTELSE

Overspændingsbeskyttelse (Transientbeskyttelse) er et vigtigt delområde indenfor EMC, men et overset område i den traditionelle installationsbeskyttelse.

Skader fra transienter kan ske som en øjeblikkelig ødelæggelse eller ved "usynlige" skader, der skaber periodiske fejl, og derfor er meget vanskelige at finde.

Overspændinger opstår ved koblinger i forsyningsnettet eller i interne elinstallationer og i forbindelse med tordenvejr.

Det kan umiddelbart lyde som en spøg, når tordenvejr bliver nævnt som en faktor for beskyttelse, men realiteten er, at der hvert år er virksomheder, der drejer nøglen p.ga. ødelæggelser efter overspændinger. Det er ikke omkostningerne til genetablering af el-anlægget, men snarere den tid, det tager at genetablere anlægget, dvs. mistet produktion og samtidig de tabte data.

Transientbeskyttelse skal tages alvorligt, og ønskes en høj driftsikkerhed, er transientbeskyttelse et vigtigt element i opnåelsen.

Drifsikkerhed

Driftstabilitet. Et parameter ingen virksomhed med respekt for sig selv, sine kunder og samarbejds-
partnere er villige til, at gå på kompromis med.