Indretning af kontorlandskaber

I 1970‘erne etablerede de første virksomheder åbne kontorlandskaber. Det stillede nye krav til installationerne og de kreative kræfter på området. I dag er løsningerne både optimeret og indeholder langt flere muligheder.


Overvejelserne starter enten ved en eksisterende installation, der planlægges udvidelse på. Løber installationen under gulvet, langs væggene eller over loftet?

Med den enkelte medarbejders individuelle behov i fokus projekteres en overordnet strategi for optimal udnyttelse af plads og installation.

Der vælges eksempelvis et styresystem til lys-, varme- og ventilationsstyring. Det er nøglefaktoren i den optimale funktion. Der vælges materialer og komponenter, der med størst anvendelighed kan løse virksomhedens krav og ikke mindst fremtidige krav.

Arbejdsstationer i dag er udviklet til at kunne fungere som en samlet løsning for 230/400 volts installation, bredbånd, interne netværk og telefoni.

Projekteres der med nyetablering af elinstallationen, vil det ofte være indretningen af kontorlandskaberne, der bestemmer, hvordan vi mest optimalt kan etablere en funktionsdygtig arbejdsinstallation, der fremtidssikrer virksomheden.
 
Alt efter hvilken elinstallation, der eksisterer i bygningen, eller hvilke behov virksomhederne har, findes løsningen.

TEKNordisk har mange års erfaring med indretning og rådgivning i både åbne og lukkede kontorlandskaber. Kontakt kundeservice for nærmere info:
7012 1317

Kontorlandskaber

Arbejdsmiljøet hænger sammen med en fornuftig infrastruktur på det tekniske område, samtidig optimeres arbejdsgangene ved som udgangspunkt, at strukturere medarbejdernes fysiske adgang til de nødvendige elektriske behov.