Byggeplads installationer/Byggestrøm

Vi udfører, opsætter og driver byggepladsinstallationer til større og mindre entrepriser. Byggepladsinstallationen er et vigtigt element i at sikre den daglige drift af byggepladser og mindre totalentrepriser.

For at garanterer optimale forhold for byggepladsens arbejdere er det vigtigt at byggepladsinstallationen er udført korrekt og bliver efterset med jævne mellemrum, så omkostningsfulde driftstop undgås.

Sikkerheden for byggepladsens arbejdere og drift har høj prioritet hos TEKNordisk, og vi forlader ikke pladsen før installationen er udført forsvarligt og i overensstemmelse med sikkerhedsstyrelsens krav herom.

Leje af udstyr ved at kontakte
kundeservice på tlf: 70 12 13 17