Boligselskaber & Foreninger

Der er sund økonomi i at lade TEKNordisk overtage ansvaret for de tekniske anlæg og installationer i ejendommen.


Vi servicerer flere Boligselskaber på det driftstekniske område. Vi tilbyder ejendomsselskaber at overtage drift og vedligeholdelse af de tekniske anlæg og installationer og dermed påtage os det fulde ansvar for ejendomsinstallationens tilstand.

Vores erfaring viser, at der ikke alene er et rent økonomisk incitament for selskaberne, men også at store dele af installationerne simpelthen ikke er i forsvarlig stand eller lever op til nutidens krav.

Ved at indgå en driftkontrakt med os sikrer selskaber, at deres installationer overholder de gældende love og regler, samt altid holder den standard og optimering, vi i fællesskab sætter ved kontraktindgåelsen.

De fokusområder i bygninger, der traditionelt set trænger til vedligeholdelse og optimering til nutidens standard, er:

  • El-tavler, (afmontere, rydde op og udskifte)
  • Udvendig belysning, (lysstyring)
  • Optimering af opgangslys, (lysstyring)
  • Kælder installationer, (lysstyring)
  • Installationer til vaske/tørrerum, (lysstyring og installationsstyring)
  • Port- & dørteleanlæg
  • Antenneanlæg

Lysstyring er en af de forbedrende elementer, der går igen i mange tilfælde. Der skal ikke nødvendigvis en stor investering til at skabe en hurtig tilbagebetaling, men uanset hvilket tiltag, der vælges, vil der altid spares på energiomkostningerne. (læs mere under Intelligente installationer)

Ofte er der små fejl, der resulterer i servicebesøg af elektrikeren, som med tiden løber op i omkostninger. Ved at få gennemgået ejendommens installationer, bliver fejlpotentialer fundet, installationen bliver optimeret, og foreningen slipper for upålidelige elinstallationer.
Kontakt kundeservice for nærmere information.