Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Vi udnytter energien optimalt ved, at varmegenvindingen er tænkt med fra begyndelsen. Dermed ventilerer ventilationsanlæggene ikke kun bygningen, men udnytter også energien i den udsugede luft til, at opvarme den friske luft, der blæses ind igen.

Kontakt TEKNordisk på tlf.:
70 12 13 17
* Feltet er påkrævet
* Feltet er påkrævet

Tak for din henvendelse

Du vil blive kontaktet indenfor én hverdag.

De intelligente ventilationsanlæg tilpasser sig skiftene i døgnet, årstiderne og vejret. Et ventilationsanlæg hos TEKNORDISK sikrer minimale driftsomkostninger, et sundt og stabilt indeklima og supplere til opvarmningen – og samtidig lever det op til de stadig strengere miljømæssige lovkrav.

Forskellige former for styring
Frekvensomformer

Frekvensomformeren styrer hastigheden på den motor der driver ventilationsanlægget. Behovstyring, af frekvensomformeren, er den optimale løsning til at reducere eller øge lufttilførslen på ventilationsanlægget.
Frekvensomformeren regulerer hastigheden op og ned i forhold til behovet for lufttilførsel, i eksempelvis et mødelokale, alt efter antallet af mødedeltagere.
Det reducerer energiforbruget og øger komforten for medarbejderne ved, at undgå ubekvemme temperaturer eller dårligt indeklima. Ved at reducere ventilationshastigheden med 20% halveres energiforbruget.

Teknisk
Frekvensomformeren kan startes op, så snart den er tilsluttet.
Automatisk tilpasning af ramper efter belastning og tilpasning af motoreffekt for at optimere energiforbruget.

Køleudstyr står for 50% af energiforbruget

Køleudstyr står for 50% af energiforbruget i indkøbs-centre. Følg med i forbruget på hver enkelt kølemontre, registrer forbrugsdataene og benchmark dem med andre butikker.

Et ventilationsanlæg skal reguleres for at undgå, at den kører uhensigtsmæssigt, så temperaturen falder og der samtidig kompenseres med varme, for at opretholde en given temperatur.

Derfor er det helt afgørende, at få styret og reguleret ventilationsanlægget separat eller at få ventilationen implementeret i en intelligent bygnings automation som f.eks. KNX.

CO2 Sensing

Endnu en styringsmulighed er, at lade eksempelvis et mødelokales ventilationsanlæg blive styret af temperatur samt CO2 niveau.

Høje niveauer af CO2 i lokaler sløver mødedeltagerne eller medarbejderne og forringer derved produktionevnen. Da der ikke er samme behov for frisk lufttilførsel ved 4 mødedeltagere som ved 10 mødedeltagere skal et ventilationsanlæg styres intelligent.

Ved at installere en CO2 sensor, opnår man en øget komfort for brugerne af lokalet, samt en besparelse på energiforbruget.