Små virksomheder

Comfort 1200 er et passivt varmegenvindingsaggregat udviklet til erhvervsbyggeri med et luftskiftebehov på op til 1.200 m³ i timen.

Aggregatet fjerner den varme fugtige luft fra bygningen og tilfører igen tempereret luft. Energien i udsugningsluften genvindes og overføres til indblæsningsluften via en modstrømsveksler. Comfort 1200 består af to energibesparende EC-ventilatorer, en modstrømsveksler samt to posefiltre til sikring mod støvpartikler. Aggregatet kan leveres med en eftervarmeflade, så der også på de koldeste vinterdage kan opnås en behagelig indblæsningstemperatur.

Aggregatet er konstrueret så kompakt som muligt, hvilket gør det nemt at vedligeholde og muligt at placere det, hvor pladsen er trang. Betjening af aggregatet sker via vores CTS 602 styring.

Aktiv varmegenvinding

Anlægget udnytter energien fra den udsugede luft og omsætter den til varme ved hjælp af en varmepumpe.

Ventilation

Anlægget suger den varme og fugtige luft ud af boligen og tilfører frisk, tempereret og filtreret luft.

Kontakt TEKNordisk på tlf.:
70 12 13 17
* Feltet er påkrævet
* Feltet er påkrævet

Tak for din henvendelse

Du vil blive kontaktet indenfor én hverdag.

Alternative ventilationsløsninger
Mindre virksomheder

VPM 120-560-serien består af særdeles effektive varmegenvindingsaggregater med kølefunktion specielt udviklet til erhvervsbyggeri med et luftskiftebehov på op til 5.600 m³ i timen. Læs mere..

Mellem virksomhed

VPL 31-125-serien består af gennemprøvede varmegenvindingsaggregater med kølefunktion specielt udviklet til erhvervsbyggeri med et luftskiftebehov på op til 12.000 m³ i timen. Læs mere..

Store virksomheder

VPM 600-3200-serien består af særdeles effektive varmegenvindingsaggregater med kølefunktion specielt udviklet til erhvervsbyggeri med et luftskiftebehov på op til 35.000 m³ i timen. Læs mere..