Energioptimering. Hvordan kommer vi i gang?

Det er ikke nødvendigt at investere astronomiske beløb for at generere en hurtig tilbagebetaling. Investeringen til energioptimering er ofte minimal i forhold til indtjeningspotentialet.

Med udgangspunkt i at det er umuligt at reducere et energiforbrug man ikke kender og hvor den eneste kendte faktor er totalforbruget. Skal enkelte del-forbrug overvåges og energioptimeringen bør starte med en evaluering af, hvor og hvordan energien i virksomheden bliver forbrugt, og en energiovervågning der viser, hvor meget der reelt bliver udnyttet optimalt.

FORBEREDENDE SPØRGSMÅL

 • Er virksomheden rustet til energioptimering?
 • Ændringer i lovgivningen stiller krav til indehavere af bygninger om miljøstyrring (carbon management). Er personalet trænet til det?
 • Kan økonomiafdelingen finde rundt i de tilskud der foreligger fra det offentlige?
 • Hvordan vil i evaluere jeres succes? Hvad er jeres succeskriterier?
 • Kan i demonstrere det for jeres kunder?
 • Kan i redegøre for 90% af energiforbruget i virksomheden? I eks. England, stiller bygningsregulativet krav om 90% af bygningens energiforbrug skal monitoreres og redegøres for, det kan også blive et krav i DK.
 • Hvor, hvem og hvad bruger virksomhedens energi?
 • Føres der tilsyn med medarbejdernes bevidsthed om forbrugsadfærd?

Vores opgave

 • TEKNordisk hjælper virksomheden med at opsætte realistiske mål for energioptimering og energieffektivisering.
 • Vi udarbejder konkrete løsningsforslag.
 • Præsenterer en miljøhandlingsplan.
 • Hjælper medarbejderne ved hjælp af undervisning til at realisere de opsatte mål.

Virksomheden selv skal gøre sig nogle overvejelser, inden implementeringen af energioptimeringen sættes igang.

Når TEKNordisk har analyseret og overvåget virksomhedens forbrug i den aftalte periode, udarbejdes en rapport om de aktuelle forhold, og de energieffektive og de energioptimerende tiltag bliver præsenteret.

Jeres overvejelser

 • Kender virksomheden sine behov?
  Og hvor den rent forbrugsmæssigt, befinder sig?
 • Viser de tiltag virksomheden er blevet præsenteret for, vejen til energibesparelser?
 • Forstår i hvad de næste skridt skal være?
 • Har i ressourcerne til at sikre indkøb, installation og samtidig forblive på sporet?

Husk, at I som virksomhed sidder i førersædet og derved ligger inde med beslutningskompetencen.

Med den rette investering er besparelser umulige at undgå.

En dårlig implementering eller valg af de forkerte løsninger resulterer kun i betydelige forringelser i besparelserne.

Energioptimering skaber bedre økonomi, omkostningsfri udvidelse af det tekniske anlæg og et fælles mål der helt automatisk giver et bedre samarbejde, kollegerne i blandt.