Dokumentation & kvalitetssikring

Dokumentation & kvalitetssikring går hånd i hånd og er højt prioriteret hos TEKNordisk. Vores mål med at kvalitetssikre vores projekter bunder i et ønske om at holde kunden i centrum og yde en optimal service.

Ligeledes sikrer vi os selv, at kundens oplevelse med os som sparringspartner ikke blot er tilfredsstillende, men bærer præg af professionalisme, fleksibilitet og en god kommunikation.

Formålet med kvalitetsstyring er at opnå en høj standart og kvalitet af projektet i henhold til:

 • Tidsplanlægning & møder
 • Processen
 • Aftaleoverholdelse
 • Kommunikation
 • Hoved- og delopgaver
 • Miljøstyring
 • Sikkerhed
 • Afslutning

Projektforløbet er et struktureret forløb, som sikrer virksomheden, at driften kan fortsætte uden unødige forstyrrelser, og at virksomheden kan koncentrere sig om sin kerneforretning.

PROJEKTFORLØB:
Projektforløbet er sammensat som en rammeaftale, hvor vi i samarbejde med virksomheden opnår enighed om indholdet. Projektet opbygges af faser, hoved- og delopgaver (se højre kolonne).

Projektet etableres og udføres med henblik på energibesparelser, hurtig tilbagebetaling og minimal forstyrrelse af virksomhedens daglige drift.

Vil du høre mere om virksomhedens muligheder, kontakt os på tlf: 70 12 13 17

Fase 1

 • Projektgrundlaget etableres
 • Gennemgang af anlægget finder sted
 • Analyse af de monitorerede data
 • Energibesparelsespotentialet afdækkes
 • Udarbejdelse af dokumentation/rapport
 • Præsentation for kunden

Fase 2

 • Investeringsgrundlaget udarbejdes/aftales.
 • Virksomhedens strategi og mål aftales, herunder evt.:
  • Implementering af Miljøstyringssystem
  • Miljøcertificering
  • Udvikling af projekt- og rammeaftale
  • Præsentation
  • Rammeaftalen underskrives af begge parter

Fase 3

 • Projektopstart
 • Renovering & nyetablering af de tekniske anlæg
 • Implementering af intelligente tiltag
 • Procesevaluering
  • Afvigelsesrapportering
  • Statusrapportering
  • Forslag til forbedringer
 • Miljøstyring
 • Sikkerhed- og kvalitetsstyring
 • De fysiske ændringer afsluttes

Fase 4

 • Opstart af ECO management
 • Uddannelse af den interne miljøledelse
 • Løbende opfølgning
 • Verificering af energibesparelser