Energiovervågning

ENTEK Energiovervågning er et styresystem, der teknisk håndterer energioptimeringen.

Systemet er udsprunget af 3 faktorer, der hvert især er essentielle i vejen mod den optimale håndtering af virksomhedens energiforbrug:

 • Overvågning
 • Analyse
 • Styring

ENTEK Energiovervågning er TEKNordisk energistyrings- & monitoreringssystem. Systemet er windows baseret og er konstrueret til at opsamle informationer fra de installerede energioptimerende komponenter, der analyserer og overvåger samtlige energikilders forbrugscyklus.

ANALYSE & OVERVÅGNING

Med ENTEK Energiovervågning overlader virksomheden intet til tilfældighederne. Der er stor forskel på enten at styre eller overvåge forbruget, og resultatet vil aldrig blive optimalt uden kombinationen af dem begge.

Totalløsningen sikrer både synligheden af forbruget samt styringen af de korrigerende tiltag til den direkte optimering af forbruget.

Analysen er dybdegående og opbygget med hovedpunkter og delelementer:
Minimering af driftstop er en af de sidegevinster, der opnås ved analysen. Dataopsamling fra de installerede energimonitors, behandler informationerne (i real time), fremviser analysen digitalt og visuelt intuitivt via internetbrowser.

Analyse

 • Monitorering
  • Strømmåling
  • Effektmåling
  • Kontrol af harmonisk indhold
  • Kontrol af Power faktor
  • Spændingstest
 • Eksternovervågning
  • Netto overvågning
  • Strategisk overvågning
  • Hvornår forbruger vi?
  • Hvor forbruger vi?
  • Hvad forbruger?
  • Overvågning af spidsbelastninger
  • Permanent indikering af data
  • Data opsamling (LOG)
  • Forbruger trends
  • Visualisering af forbruget

Sikkerhed

 • Beskyttelse af installationen
  • Termografering
  • Overbelastningskontrol
  • Vedligeholdelses optimering

STYRING

Styring er den direkte konsekvens af analysen og overvågningen af virksomhedens samlede forbrugshistorie og adfærdsmønstre.

Næste skridt er den tekniske implementering af de reelle energioptimerende tiltag. Alt efter virksomhedens mål og strategier og ambition håndteres de udfordringer, der er fremkommet af analysen.

De områder der erfaringsmæssigt vil indgå i den tekniske håndtering og styring er følgende:

Styring

 • Lysstyring/Lyskontrol
  • Tænd/sluk og dæmpning
  • Automatisk belysning
  • Styring af permanent lys
  • Zoneopdeling
  • Tidsstyring
  • Lysscenarier
 • HVAC kontrol (Heat, Ventilation & Air Con)
  • Motorstyring
  • Individuel rumstyring
  • Central og automatisk styring
  • Tidsprogrammer
  • Sikkerhedsprogrammer
  • Styring af ventildrev
  • Gulvvarme
  • Konvektorvarme
  • Elvarme
 • Styring af solafskærmning
  • Gruppe- og centralstyring
  • Forhåndsindstillet positionering
  • Solindstråling
  • Automatiske programmer
  • Styring af rumklima
  • Sikkerhedsprogrammer

En ENTEK Energiovervågningskontrakt med TEKNordisk bliver udformet efter virksomhedens ambitionsniveau. Vi er jeres professionelle sparingspartner. Vi rådgiver jer og dokumenterer det besparelsespotentiale, virksomhedens tekniske anlæg rummer.