Energioptimering

TEKNordisk er specialister i energioptimering. Vi analyserer virksomheders energiforbrug, opsætter mål for energibesparelser og udfører energioptimering af det tekniske anlæg. Der er flere områder, der med fordel kan sættes ind på. Klik på det blå felt til højre og læs nærmere eller bliv på siden og få et overblik over, hvad energioptimering indebærer.


TEKNordisk, kilden til et lavere energiforbrug

Energioptimering & energieffektivisering
Hvad er energioptimering
og hvad indebærer det?

At energioptimering efterhånden er en prioritet, de fleste overvejer, eller ønsker at identificere eller brande sig med, er utvivlsomt. Derfor er det vigtigt for os, at virksomhederne har den fornødne forståelse for, hvad energioptimering reelt indebærer.

Energioptimering indebærer alt der optager energi fra forsyningsnettet såsom lys, varme, elektriske motorer, kompressorer, ventilation, pumper, køling og IT-udstyr såsom computere, printere og servere. Inden for disse områder er der store potentielle energibesparelser i stort set alle virksomheder.

Energioptimering inkluderer også en ændring i medarbejdernes forbrugsmønstre og adfærd. Miljøledelse eller miljøstyring, er et værktøj til, at opnå de adfærdsmæssige forandringer, der er behov for.

Vi arbejder med to termer inden for energi:

Energieffektivisering

Energioptimering


På de områder, hvor der energieffektiviseres, handler indgrebene i høj grad om udskiftning af det udstyr og apparater, der ikke længere er tidsvarende.

Energieffektivisering

Energieffektivisering opnås ved, at optimere alt det udstyr, der leder energien gennem installationerne, samt de brugsgenstande, der forbruger energien. Dvs. El-komponenter, pumper, motorer, kompressorer, lysarmaturer osv., altså alt det udstyr, der forbruger uhensigtsmæssige mængder af energi i forhold til nyere energibesparende udstyr.

Hvorimod de områder, hvor der udføres energioptimering, handler det om intelligent styring, af alle de tekniske installationer samt det udskiftede udstyr.

I begge tilfælde er de omtalte modtræk vigtige. Hvor energieffektivisering vil begrænse sig til, at reducere effekttab i ældre udstyr, vil energioptimering sørge for, at produktionen eller den daglige drift af virksomheden, fungerer optimalt, uden unødige energispild.

Kombineres energioptimering og energieffektivisering opnår virksomheden det fulde potentiale og får derved også et resultat derefter. Ved kombinationen af den intelligente styring af det energieffektive udstyr, skaber virksomheder en driftsikker og pålidelig ramme og derved en økonomisk fordelagtig position i driftsbudgettet.

Energioptimering

Energioptimering er det indgreb, man rent teknisk, foretager ved at analysere, overvåge, monitorere, føre kontrol og benchmarke energiforbruget, med tidligere forbrug. Energioptimering opnås ved, intelligent, at styre de tekniske systemer og installationer og derved eliminere alle unødvendige forbrug.

Energioptimering omhandler 5 områder

For at illustrere, hvordan en virksomheds forbrug er sammensat og hvilke områder, der med fordel kan sættes ind på, når udgangspunktet er energioptimering og energieffektivisering, tager vi udgangspunkt i følgende illustration.

Energiforbruget er sammensat af:
 •  

  Antallet af brugere, der har deres daglige færden i virksomheden

  Antallet af medarbejdere er den eneste del af forbruget vi ikke kan regulere, da dette tal, i mange tilfælde, ønskes at stige. Der kommer andre udfordringer ved en vis procentuel forøgelse af medarbejderantallet.

 •  

  Brugsgenstandenes energiforbrug

  Når vi taler om brugsgenstandenes energiforbrug, er der tale om den energi, der spildes i udstyr, hvor der findes en optimeret variant, hvis virkningsgrad er højere.

 •  

  Brugeradfærd

  Brugeradfærd omfatter alt fra, at lade computere stå standby natten over, til printforbrug, transport og i det hele taget alle steder, hvor den enkelte medarbejder har direkte indflydelse på forbruget.

 •  

  Antal brugsgenstande

  Alt udstyr tilsluttet til de tekniske installationer, så som pumper, motorer, lysanlæg, ventilationsanlæg, servere og andet it-udstyr mv.

 •  

  Tiden hvor energiforbruget forløber

  Den tid, hvor alle brugsgenstande er i drift eller standby. Tiden, hvor eksempelvis ventilationsanlægget kører, uden nogen medarbejdere i huset.

Kontakt TEKNordisk på tlf.:
70 12 13 17
* Feltet er påkrævet
* Feltet er påkrævet

Tak for din henvendelse

Du vil blive kontaktet indenfor én hverdag.

Opnå store besparelser
på energiforbruget
Energieffektivisering

Ved en energieffektivisering ses tydeligt, at det udskiftede udstyr repræsenterer en reduktion i det samlede forbrug. Men antallet af brugsgenstande der optager energi er stadig den samme, antallet af forbrugere er ligeledes det samme, forbrugeradfærden har ikke ændret sig og ikke mindst tiden hvor forbruget sker er ligeledes uændret.

Op til 50% besparelse på brugsgenstandenes energiforbrug

Ved at udskifte de komponenter og brugsgenstande der er tilstede i de tekniske installationer, opnår man et tydeligt mindre spildforbrug i form af mindre varmetab.

Energioptimering

Når energioptimering af virksomheden er gennemført, opnår virksomheden følgende reduktioner:

 

Op til 50% besparelse på ændring af forbrugeradfærden

Miljøledelsen i virksomheden skubber til medarbejdernes holdninger til energiforbrug og ikke mindst spildforbrug.

Op til 60% besparelse på tiden af forbruget

Den intelligente styring af brugsgenstandene reducerer deres forbrug ved at reducere styrke og hastighed. Den intelligente styring reducerer ligeledes tiden hvor brugsgenstandene opererer i, til et minimum.

Op til 50% besparelse på antallet af brugsgenstande

Det intelligente system reducerer antallet af brugsgenstande ved, at afbryde forbrug, hvor der ikke er et reelt behov.

Energieffektivisering & energioptimering

Den optimale løsning er naturligvis en kombination af energioptimering og energieffektivisering, hvor overvågning af energiforbrugene fører til, at virksomheden kender sine forbrug og dermed sine spildforbrug. Energieffektive komponenter sparer virksomheden for unødige varmetab, der både slider på installationerne og øger risikoen for driftstop.

Den optimale udnyttelse af energien i virksomheden opnås ved, at installere energieffektive apparater, kombineret med et intelligent styresystem. Styresystemet indstilles kort sagt til, at afbryde al unødig forbrug af energi og med implementeringen af et miljøstyresystem, undgår virksomheden den sidste del af spildforbruget.

Op til 50% besparelse på brugsgenstandenes energiforbrug

Ved at udskifte de komponenter og brugsgenstande der er tilstede i de tekniske installationer, opnår man et tydeligt mindre spildforbrug i form af mindre varmetab.

Op til 50% besparelse på ændring af forbrugeradfærden

Miljøledelsen i virksomheden skubber til medarbejdernes holdninger til energiforbrug og ikke mindst spildforbrug.

Op til 60% besparelse på tiden af forbruget

Den intelligente styring af brugsgenstandene reducerer deres forbrug ved at reducere styrke og hastighed. Den intelligente styring reducerer ligeledes tiden hvor brugsgenstandene opererer i, til et minimum.

Op til 50% besparelse på antallet af brugsgenstande

Det intelligente system reducerer antallet af brugsgenstande ved, at afbryde forbrug, hvor der ikke er et reelt behov.