Energioptimering, facts og økonomi

Økonomisering af energiforbruget er muligt og har aldrig været større og teknologien til at optimere og effektivisere har aldrig været mere tilgængelig.

Energieffektive komponenter, applikationer til at kontrollerer elektriciteten og andre energiformer og måden at distribuere dem på er bare enkelte muligheder, industrien og erhvervssektoren har i dag.

I erhvervssektoren forbruger belysningen alene 40 procent af bygningens samlede energiforbrug. Informationsteknologiens elektricitetsforbrug er steget væsentligt over de sidste 10 år - samt behovet eller komfortbehovet for air-conditioning systemer.

Energiforbruget ved el-motorer tegner sig for +35% af virksomhedens samlede forbrug. I industrien er det op til 60%. Op imod 12% af forbruget tabes uden kontrol og regulering, og op imod 8% går tabt uden overvågnings- og vedligeholdelsesprogrammer.

KOMMERCIELLE BEHOV

HVAC styrring er et af de store potentialer. HVAC, som er en forkortelse af (Heat, Ventilation og Air con), gemmer på besparelser på op i mod 40%. Ud over energibesparelsespotentialet opnår virksomheden bedre indeklima ved temperaturregulering, CO2 sensing og lavere støjniveau.

INDUSTRIENS BEHOV

Reducering af strømforbruget i produktionsanlæg afhænger af overvågning til identificering af de områder, der er potentielle syndere i energiforbruget.
Elmotorer står gennemsnitlig for op i mod 60 procent af industriens elektricitetsforbrug.

Samtidig skaber hastighedsreguleringen af de el-drevne motorer ubalance i spændingen, hvilket skaber problemer for det elektroniske udstyr så som (computere, it-udstyr generelt, telefoner osv.)

Virksomheden er samtidig pålagt at sikre, at den belastning, de påfører det offentlige el-net, ikke er spændingsforvrænget, da det skaber ubalance i forsyningsnettet. Der er derfor klare regler udstykket af Dansk Energi for, hvilken en belastning industrien må trække på forsyningsnettet.

Løsningerne er mange eks., optimeringen, med installation af power faktor korrigerende udstyr.

Ved at sikre spændingskvaliteten i virksomhedens el-installationer opnås samtidig en øget effekttilgængelighed på op i mod 30%, som i sidste ende kan reducere både forbrug og omkostninger til udvidelser på anlægget.

Teknologien

Potentialet for energioptimering har aldrig været større