ESCO Samarbejde

Overordnet er ESCO ”Energy Service COmpany” som samarbejdsform et samarbejde mellem TEKNordisk som energitjenestevirksomhed og jer som ESCO samarbejdspartner. Det væsentligste i et ESCO samarbejde er nemlig tillid og samarbejde.

En ESCO kontrakt garanterer kunden et niveau af energi og omkostningsbesparelse, der efterfølgende vil afdække den totale investering. Investeringen omhandler både projektudviklingen, gennemførelsen af de energioptimerende tiltag og den efterfølgende drift og undervisning af driftspersonalet.

Energiforbruget og besparelser på op imod 45% er opnået ved de mest ambitiøse energioptimerende- og energieffektiviserende ESCO projekter.


TEKNordisk leverer alt fra ESCO-totalløsninger, >hvor vi varetager hele processen, dvs. fore analyse med afdækning af energibesparelses potentialet, etableringsfasen, hvor vi idriftsætter det enten ny renoverede eller nyetablerede tekniske anlæg.

Det være sig dokumentation & kvalitetssikring, hvor vi får afdækket anlæggets muligheder, får dokumenteret det udførte arbejde og indkørt drift og vedligeholdelses rutiner.<  -til energioptimering af simple anlæg med overvågning og kontrol af energiforbruget og forbrugsvaner.

Tilbagebetalingstid

Illustrationen herunder tager udgangspunkt i en investeringmed en tilbagebetalingsperiode på 7 år. Energipriserne vilstige i denne periode, det samme vil forbruget i en virksomhedunder udvikling. Med det som udgangspunkt vil besparelsenblive større og større, år for år og fra udgangen af år7. er det ren indtjening for virksomheden.

TEKNordisk garanterer

 • Reduktion af varmetab
 • Reduktion af ventilationstab
 • Reduktion af det totale elforbrug
 • Overvågning af energiforbrug
 • Valg af de helt rette energioptimernde komponenter
 • Styring af energiforbruget
 • En øget komfort.

Økonomi.

 • Overholdelse af tilbagebetalings tiden
 • Den fulde besparelse eller vi dækker differencen
 • Værdiforøgelse af boligen
 • Indtjeningen efter projektets afslutning