UPS anlæg, 1 & 3 faset
UPS anlæg fra GE

TEKNORDISK er din leverandør af UPS anlæg samt din servicepartner der sørger for at vedligeholde og teste virksomhedens UPS anlæg så fejl og kritiske stop minimeres effektivt.:

UPS anlæg - 1 og 3 faset, modulopbyggede, standalone med eller uden skilletransformer, STS switch m.m.

Vores UPS anlæg og løsninger kan skræddersys så det indfrier de krav der måtte være ligeledes er vores UPS anlæg anerkendt for, at være markedsførende på områder som driftssikkerhed, innovativ teknologi, energieffektivitet, pålidelighed og fleksibilitet. UPS anlæggene forbruger mindre energi, udleder mindre Co2, (floore spacing savings) dvs. god økonomi i plads-distribution, så virksomheder kan anvende gulvpladsen til forøgelse af omsætningen fremfor opstilling af udstyr.

Energieffektivitet ved UPS anlæg, kan afhænge af den valgte topologi eller udstyr.

Vores online UPS anlæg (Double Conversion) præsterer op i mod 98-99% i   energieffektivitet i ECO drift og markedsførende 96,4% i (VFI) double conversion drift.

Tæt på 100% (dvs. 99%) energieffektivitet på (VFD) - Line interactive UPS anlæg. Og ved Passive-standby (VI) UPS anlæg kan energieffektivitet på mellem 96-98% opnås.

UPS anlæg opretholder forsyningen af elektricitet under virksomhedens drift. Nede tid kan i mange tilfælde være ekstremt kritisk og er i dag i flere og flere virksomheder højst uønsket.

Teknordisk leverer en bred vifte af 1 & 3 fasede UPS anlæg samt Bypass- og UPS tavler til virksomheder med særlige krav til driftsikkerhed. Vi udfører special byggede datacenter løsninger samt integrerede systemer, der holder servere i mindre virksomheder kørende. Vores UPS anlæg integreres ligeledes i computerrum i større virksomheder samt data centres infrastruktur og sikrer derfor en drift- oppetid på 24-7-365, år efter år.

Kontakt TEKNordisk på tlf.:
70 12 13 17
* Feltet er påkrævet
* Feltet er påkrævet

Tak for din henvendelse

Du vil blive kontaktet indenfor én hverdag.

UPS Applikationer:


Data centre

Detailhandel

Finansielle institutioner

Forsvaret

Hospitaler

Medier og filmselskaber

Olie- og gas selskaber

Redningstjenester

Telekommunikation

Transport

Uddannelses institutioner

Vandbehandling

UPS anlæg - information

UPS anlæg sikrer dagligdagens transaktioner, landets sikkerhed, tilskadekomne, medierne, Metro, industrien og flytrafikken m.m.

Uden at offentligheden lægger mærke til det, er det UPS anlæg og backup systemer, der sikrer,at en lang række af samfundets kritiske behov bliver opfyldt.

UPS ANLÆG PÅ HOSPITALER

Med en øget afhængighed af databehandling og digitalicering af hospitalsprocesser som patientdata tillades spændingsvariation eller svigt under ingen omstændigheder. Få millisekunder kan resultere i mistede patient- journaler. Worst case, så risikerer personalet fejlmedicinering, tab af livsvigtigt udstyr under operation eller ved intensiv overvågning.

En Dieselgenerator eller nødstrømsgenerator kan sikre et hvis element af sikkerhed i tilfælde af forsyningssvigt.

Men fra det øjeblik hvor forsyningen fejler og til generatoren er oppe i omdrejninger og kan synkronisere med den kritiske last, er der kun én løsning og det er et Online UPS anlæg.

Et UPS anlæg opretholder det spændingsniveau der kræves til, at beskytte det følsomme udstyr I de 15-20 sekunder (eller mere) før en nødstrømsgenerator overtager forsyningen af den kritiske last. Forstyrrelser under operationer vil uden et UPS anlæg allerede være forekommet, og det er ikke en tolerance, nutidens hospitaler tillader.

MEDIER

I denne tidsalder med 24/7 nyhedstransmissioner og informations- tilgængelighed for slutbrugeren stilles store krav til diverse medier så som: Tv, radio og aviser.

Utilstrækkelig investering i driftsikkerhed i form af UPS anlæg kan resultere i (TEKNISK UHELD) under en landskamp eller nyhedsudsendelse. Radiostationer går i sort, og lytterne skifter station og opdager derved måske en ny station (mistede lyttere). Aviser og magasiner risikerer ikke at kunne udgive til tiden, hvilket ikke bare er uhensigtsmæssigt, men upålideligt.

UPS ANLÆG I DEN FINANSIELLE SEKTOR

UPS anlæg er uundværlige i bestræbelserne på at forbygge tab af informationer og valuta. Ingen finansielle organisationer, banker, børsen osv. ville overveje, at handle uden et redundant system + system UPS anlæg. Tabet af bare få sekunder ville kunne resultere i milliarder af kroners handelsværdi. Men lige så vigtigt som det rette UPS anlæg, er den rette Service. UPS anlægget er kun så sikkert som det svageste led.

UDRYKNING & NØDOPKALD

Som det for hospitaler kan være livstruende at miste elektriciteten bare få sekunder, gælder det også for kommunikations-tilgængeligheden i udryknings- situationer for ambulance, politi og brandvæsen.

Befolkningen forventer, at nødopkald bliver besvaret omgående på alle tider af døgnet. Mistede data resulterer i nedbrudte servere  og kommunikationssystemer, hvilket i worst case kan ende med, at mandskabet i frontlinjen bliver kompromitteret. Dette afhjælpes ligeledes af et UPS anlæg.