KNX Intelligente installationer

Undersøgelser viser at bolig- og bygningsautomation (KNX) i sig selv kan effektuerer en energibesparelse på op imod 50%.

Klimaforandring og færre ressourcer betyder, at effektivt energibrug er et primært samfundstema. Da bygninger udgør 40% af alt energiforbrug, er der her en betydelig mulighed for energibesparelse.

Intelligent styring af bygningssystemer reducerer energiforbruget og de forbundne driftsomkostninger, optimerer medarbejdernes produktionsevne ved at sørge for optimale lys-, temperatur- og indeklimaforhold (CO2 niveau) og som tillægsgevinst øger de intelligente installationer virksomhedens muligheder for at imødekomme ønsker og krav om komfort.


Forskningsprojekt

Et forskningsprojekt, udført ved universitet i Bremen, viser i hvor høj grad energibesparelser er mulige. Det indbyggede center for informatik og medieteknologier (ZIMT) blev udstyret med KNX-styringer (intelligent styresystem) og udstyr til regulering af varme og belysning. De indsamlede data blev evalueret, og der blev lavet sammenligninger mellem “normal drift” og “automationsdrift”.
To identiske klasseværelser blev udvalgt som testrum. Det ene blev udstyret med traditionel installation og det andet med intelligent styring.

Baseret på målinger over en periode på fire år blev det konstateret, at brugen af den intelligente styring reducerede energiforbruget med imponerende 50%.
 
Sammenfattet giver intelligente systemer, virksomheder muligheden for at opnå følgende energibesparelser:

 • Op til 40% energibesparelse ved solafskærmning
 • Op til 50% med rum-styring af enkeltværelse
 • Op til 60% med lysstyring
 • Op til 60% med ventilationsstyring

Det er derfor tydeligt, at udgifterne til automationssystemet tjener sig hurtigt ind. Sidst men ikke mindst er det ikke kun ejerne og investorerne som får fordel af det reducerede energiforbrug: det gør klimaet også.

TEKNordisk har erfaring med markeds mest anerkendte og anvendte kommunikationssystemer. Vi er kompetente på såvel projektering med intelligente styresystemer som fejlretning og udvidelser.

Vi opererer med følgende systemer:

 • KNX
 • IHC
 • Teklon
 • CTS (Central Tilstandskontrol og Styring)
 • (LON) Local Operating Network
 • Servodan
 • Smarthouse

Områder hvor intelligente
installationer reducerer energi
forbruget & øger komforten

 

 

Energimonitorering

 • Overvågning af spidsbelastning
 • Strømmåling
 • Effektmåling
 • Netovervågning
 • Log af data
 • Visualisering

Belysningsstyring:

 • Tænd/sluk og dæmpning
 • Automatisk belysning
 • Styring af permanent lys
 • Tidsstyring
 • Lysscenarier
 • DALI Gateway

Styring af solafskærmning:

 • Gruppe- og centralstyring
 • Forhåndsindstillet positionering
 • Solindstråling
 • Automatiske programmer
 • Styring af rumklima
 • Vind- og regnbeskyttelse
 • Sikkerhedsprogrammer
 • SMI Gateway

Styring af varme, ventilation og aircondition

 • Individuel rumstyring
 • Central og automatisk styring
 • Tidsprogrammer
 • Sikkerhedsprogrammer
 • Styring af ventildrev
 • Gulvvarme
 • Konvektorvarme
 • Elvarme

Sikkerhed

 • Indbrudssikring
 • Røgalarm
 • Beskyttelse mod tekniske fejl
 • Adgangskontrol
 • Præventiv teknologi
 • Simulering af tilstedeværelse
 • Fejlkontrol
 • Overvågning

Visualisering

 • Kontakter/trykknapper
 • Touch-paneler og displaypaneler
 • IR-fjernbetjening
 • PC-visualisering
 • Webservere
 • WAP
 • PDA

Styring af automation og fjernadgang

 • Logiske funktioner
 • Tidsfunktioner
 • Systemovervågning
 • Internetadgang
 • Fjernstyring
 • Fjernprogrammering
 • Melding og overvågning

KNX til virksomheder

Intelligente installationer som f.eks. et KNX styresystem, sørger for at der kun tændes det lys der absolut er behov for. Samtidig styres lysniveauet efter det naturlige dagslys indfald så en forudbestemt lysstyrke opretholdes på hvert arbejdsplads.