Miljøstyring & miljøledelse

Arbejdet med miljøledelse er et cyklisk forløb, hvor virksomhedens miljøarbejde kortlægges, planlægges, iværksættes og implementeres. For at sikre, at systemet fungerer efter hensigten gennemgås og evalueres det hvert år.

Hvad indebærer Miljøstyring?

Miljøstyring er et værktøj til, at begrænse unødige forbrug, ændre på uhensigtsmæssige forbrugsadfærd (hvor det er nødvendigt) og ikke mindst skabe bevidsthed om, hvor simpelt det i virkeligheden er at skrue ned for overforbruget og agere med en miljøhensigtsmæssig opførsel. Miljøstyringssystemet organiserer virksomhedens daglige forbrugsrutiner, sætter fokus på dårlig forbrugsadfærd, involverer alle medarbejdere og bidrager til en adfærdsændring.

Systemet er bygget op omkring 5 mapper:
Miljøhåndbogen, Miljødokumentation, Miljøaktiviteter, Miljødata og Udgåede dokumenter

Kontakt TEKNordisk på tlf.:
70 12 13 17
* Feltet er påkrævet
* Feltet er påkrævet

Tak for din henvendelse

Du vil blive kontaktet indenfor én hverdag.

MILJØHÅNDBOGEN

Består af beskrivelse af, systembeskrivelse inkl. ansvar, miljøpolitik, organisation, årsplan, procedurer og konkrete instruktioner. Disse dokumenter laves samtidig med at systemet opbygges, og revideres hen ad vejen, hvis eller når, der sker ændringer.
Miljøhåndbogen består også af de dokumenter, som skal udarbejdes hvert år, det gælder:

1.1.    Miljøstatus.
1.2.    Målsætning.
1.3.    Mål og handlingsplaner.
1.4.    Årets afvigelser.
1.5.    Forbedringsforslag.
1.6.    Rapport over intern revision.
1.7.    Referat af ledelsens gennemgang.
1.8.    Væsentlige miljøforhold.

MILJØDOKUMENTATION

Miljødokumentation består af registreringer af:
2.1.    Interne og eksterne henvendelser.
2.2.    Udsendt information.
2.3.    Lovgivning.
2.4.    Miljøuddannelse og eventuelt andre miljøregistreringer.

MILJØAKTIVITETER

Miljøaktiviteter består af:
3.1.    Dokumentation af miljøaktiviteter.
3.2.    Her samles idéer og initiativer til miljøaktiviteter.

MILJØDATA

Miljødata til brug for status.
4.1.    Her samles udfyldte registreringsskemaer og andre opgørelser som bruges i forbindelse med status over miljøarbejdet.

UDGÅEDE DOKUMENTER

Mappen med udgåede dokumenter består af.
5.1.    Udgåede miljødokumenter. De opbevares i 5 år.

Hvad får man ud af et samarbejde med TEKNordisk?

Et samarbejde med os vil ruste virksomheden til selv, at føre en miljøhensigtsmæssig virksomhedsspolitik og samtidig blive i stand til, at engagere sine medarbejdere i politikken. Det vi leverer er et miljøstyringssystem, hvor vi præsenterer virksomheden for en lang række vejledninger til håndtering af systemets procedurer og løsningsmodeller.

Overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af miljøpolitik.

 

 • Målsætning og succeskriterier
 • Målinger, evaluering og effekt
 • Definitioner af Miljøforhold
 • Kriterier for væsentlighedsvurdering
 • Offentlighed omkring miljøforhold
 • Farlighed
 • Manglende viden
 • Motivation, holdninger & etik
 • Forhold der kan tages hensyn til ved fastsættelse af miljømål
 • Økonomi

Vi definerer i fællesskab, hvor der sættes ind og hvem der har ansvaret, for udførelsen af opgaverne. For at infri målsætninger, succeskriterier og styringsmodellen, udarbejdes følgende procedurer for:

 • Miljø uddannelse af personalet
 • Dokumentstyring
 • Intern- og ekstern kommunikation
 • Driftsstyring
 • Afvigelser og forbedringsforslag
 • Nødberedskab
 • Intern revision
 • Ledelsens gennemgang
 • Lovbestemte krav

Procedurerne i systemet følges året igennem og evalueres løbende af miljøteamet. Afvigelser noteres på evalueringsskemaer, der er en del af dokumentationen i systemet, og ved den årlige evaluering drøftes afvigelser og initiativer og næste års miljøplan sammenfattes.

Det handler om, at signalere og demonstrere over for virksomheden selv, dens samarbejdspartnere og omverden, at de globale miljømæssige udfordringer kan imødegås og håndteres.

Kontakt os for et infomøde om etablering af virksomhedens første miljøstyringssystem. Ring til os på tlf.: 70 12 13 17